Przy kolportażu materiałów reklamowych bezadresowych oraz adresowych za cenę odpowiada:
* obszar kolportażu
* rodzaj kolportażu
* nakład kolportażu
* format ulotki

Aby jak najlepiej spełnić oczekiwania Klienta, każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie.

Ceny za jedną ulotkę bezadresowa są uzależnione od gramatury ulotki oraz od rejonu kolportażu.

WYKONAMY KOLPORTAŻ TWOICH
MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH JUŻ OD

0,03 – 0,06 ZŁ